Одберете ги клучните карактеристики на вашиот дом

Технологиите коишто се понудени за избор претставуваат најдобри технологии во вашата земја коишто може да се најдат на EBRD GEFF Селекторот на технологија. Затворете
Назад
65% Заштеда на енергија
Вкупна потрошувачка
Вкупна заштеда
€12 000 Заштеда на трошоци
Вкупни тошоци
Вкупна заштеда

Ако инвестирате во избраните технологии можете да заштедите околу: €12 000 *