Përzgjidh karakteristikat kryesore të shtëpisë tuaj

Teknologjitë e ofruara për t'u përzgjedhur më poshtë paraqesin teknologjitë më të mira të disponueshme në vendin tuaj që mund ti gjeni në Selektorin e Teknologjisë GEFF të BERZH-it. Mbyll
Kthehu prapa
65% Kursim energjie
Konsumi në total
Kursimi në total
€12 000 Kostot e kursimit
Kostot në total
Kursimi në total

Nëse ju investoni në teknologjitë e përzgjedhura ju mund të kurseni çdo vit: €12 000 *